Конфигуриране за работа със SIP
VoIPVoIP УслугиПредимстваУстройстваЦениПомощКонфигуриране за работа със SIPНастройки за WindowsНастройки за Windows MobileНастройки за SymbianНастройки за AndroidНастройки за iPhoneПренасочване на входящи повиквания ( call-forwarding )Гласова пощаПроверка на сметкаIP Телефонни централи


IPTVКонфигуриране за работа със SIP

Какво е SIP?

SIP (от английски Session Initiation Protocol, „Протокол за иницииране на сесия“) представлява протокол, опериращ на нивото на приложния слой от OSI модела, който се използва при провеждането на IP и Интернет конферентни разговори, както и за изпращане на кратки съобщения.

SIP може да бъде използван и при мобилни клиенти в съчетание с WLAN и VoIP технологиите.

SIP клиентите използват TCP или UDP обикновено на порт номер 5060 за свързване със SIP сървъри и други точки на свързване използващи този протокол.
Протоколът може да бъде използван от всякакъв вид приложения, нуждаещи се от създаване и поддържане на сесия.

Услуги и продукти Партньори За клиента За насCopyright © GlobalTelenet, a member of SINETBG LTD | [email protected]